Gå til hovedindhold

Lovmæssige oplysninger

Lovmæssige oplysninger

Alle tekster, billeder, grafik, lyd-, video- og animationsfiler samt deres sammensætning er underlagt ophavsret og andre love om beskyttelse af intellektuel ejendomsret. De må ikke kopieres til kommercielle formål eller til distribution, og de må heller ikke ændres og bruges på andre websteder. Nogle af Christof Fischer GmbH's internetsider indeholder også eksterne links, for hvis indhold vi ikke påtager os noget ansvar.

Der kan være foretaget ændringer på enkelte sider efter redaktionens slutning. Oplysningerne på disse websteder skal betragtes som omtrentlige. Der tages forbehold for fejl. Illustrationerne kan også omfatte tilbehør og særligt udstyr, som ikke er en del af standardleveringen.

Christof Fischer GmbH stiller oplysningerne til rådighed uden nogen form for tilsagn eller garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Alle implicitte garantier vedrørende egnethed til bestemte formål er ligeledes udelukket. Selv om vi antager, at de oplysninger, vi giver, er korrekte, kan de alligevel indeholde fejl eller unøjagtigheder, som vi ikke er ansvarlige for.

 

Links og referencer

Vi tager hermed udtrykkeligt afstand fra indholdet af alle linkede sider på denne hjemmeside og gør ikke deres indhold til vores eget. Denne erklæring gælder for alle linkede sider på denne hjemmeside. Operatørerne af de linkede sider er alene ansvarlige for deres indhold.

Select Country and Language

Tyskland
Schweiz
Danmark