Tyskland
Tysk  |  Engelsk

Schweiz
Tysk  |  Fransk

Denmark
Dansk

Global
Engelsk

Virksomheden  |   Kontakt  |   Afdelinger  |   Tyskland  |  Tysk

Systemer for naturlige kølemidler

Naturlig. Sikker. Effektiv.

Jagten på det perfekte kølemiddel er lige så gammel som kølebranchen selv. Ud over tekniske faktorer som tryk- og temperaturforhold, olieblandingsforhold og proceseffektivitet har miljøhensyn vundet i betydning ved bedømmelsen og valget af et systems kølemiddel.

Kølemidler kom massivt i det offentlige fokus i 80’erne, da det blev bekræftet, at klorerede kulbrinter (CFC) er ansvarlige for en stor del af ødelæggelsen af ozonlaget i jordens atmosfære, og samtidig forstærkede drivhuseffekten. Ifølge Montrealaftalen blev det derfor forbudt at anvende CFC-gasser i nye anlæg. Herefter blev de klorerede kulbrinter (CFC, HCFC) i 90’erne afløst af en lang række forskellige florerede kulbrinter (HFC). Disse kulbrinter er udelukkende halogenerede med fluor og derfor ingen fare for ozonlaget, men til gengæld i forskellig grad en årsag til drivhuseffekten (GWP = Global Warming Potential). Dette drivhuspotentiale giver i dag en miljøpolitisk motivation for at begrænse mængden af anvendt HFC.

I 2006 blev anvendelsen af fluorkulbrinter reguleret med den såkaldte F-Gas forordning (EU) nr. 842/2006. Målet var at minimere al emission, der opstår via lækager. Den 1.1 2015 blev denne forordning erstattet af den nye forordning (EU) nr. 517/2014. Denne indeholder en trinvis begrænsning af HCFC-gasser, således at man indtil 2030 reducerer mængderne til en femtedel af den emission, vi oplever i dag. Bl. a. forbydes gasser med et drivhuspotentiale (GWP) på mere end 2.500, som f.eks. R404a, fra den 1.1 2020. På længere sigt kan man endda forestille sig et komplet forbud mod alle F-gasser, i første omgang i nye anlæg og senere også i serviceringen af bestående anlæg.

F-Gas forordningen er et klart signal om, at de europæiske lande inden længe vil gøre det både økonomisk og praktisk ufordelagtigt at benytte F-gasser, og at et fuldstændigt forbud er det næste logiske skridt. For at garantere et køleanlægs investeringssikkerhed på længere sigt, er det derfor allerede i dag nødvendigt at stille sig spørgsmålet om naturlige kølemidler kan anvendes, da disse i øjeblikket ser ud til at blive forskånet for en miljøpolitisk lovgivning i de næste mange år.

Vi har i de sidste mange år bygget systemer med ammoniak og CO₂ som kølemidler. Gør brug af vores omfattende know-how på dette område og forbered dig allerede i dag på de teknologiske forandringer i vores branche.

Vi glæder os til at kunne hjælpe dig!